Väkiluku kasvaa tasaiseen tahtiin

Maapalloa uhkaa globaalit kriisit, joista yksi suurimmista on ylikansoittuminen. Vaikka Suomessa ongelma ei ole näkyvillä, on silti alkuperäisväestön osuus laskenut merkittävästi kun lapsia saadaan entistä vähemmän ja entistä vanhemmalla iällä.

Tämä sama ilmiö on havaittavissa kun tarkastellaan pienempiä kuntia, joissa muuttotappiot ovat merkittäviä ja nykyiset asukkaat ovat olleet eläkkeellä jo pitkän aikaa.

Väestörakenne on erittäin kuormittava ja etenkin Suomessa väestön ikääntyminen tulee olemaan yksi suurimmista lähiajan kriiseistä. Miten työntekijöitä riittää tuottamaan palveluita ja tarvikkeita niin runsaalle eläkeläisten lukumäärälle.

Maailmalla väestönkasvu sen sijaan on räjähdysmäinen etenkin Intiassa ja Kiinassa jossa syntyvyyden rajoituksista huolimatta kasvu vain jatkuu eksponentiaalisesti.

Keskimääräinen ikä ja syntyvyyden ennusteet on nähtävillä Wolrd Population Prospects -sivuilla jotka on tuottanut Yhdistyneet kansakunnat.

Tällä hetkellä maailman väkiluku on noin 7,8 miljardia, mutta arvioiden mukaan jo vuonna 2030 se ylittää 8,5 miljardia.

Suomessa kotitalouksien velka on nyt suurempi kuin koskaan

Suomalaisten kotitalouksien velat ovat jo ennätyksellisen suuria. Velkaantumis aste on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin ja tämä alkaa olla jo yhteiskunnallinen ongelma.

Velkaantumisesta on puhunut muun muassa Suomenpankki, jossa ollaan huolissaan sen riskeistä koko kansakunnalle. Se heikentää koko kansantalouttua ja kykyä sopeutua nopeiden taloudellisten tilanteiden muutoksessa.

Kotitalouksien velka ei synny pelkästään kulutusluotoista vaan nykyään velkataakkaa nostavat jo perinteiset asuntolainatkin. Lieneekö syynä sitten pitkät yli 20 vuoden maksuajat joita pankit lupailevat asiakkailleen.

Kotitaloudet eivät yksinkertaisesti osaa sopeutua korkoihin ja muihin lainakustannuksiin kestävää ajattelua noudattaen vaan lainaa otetaan lisää esimerkiksi autoa ja remontointia varten vaikka varaa ei olisi.

Moni suomalainen viettää koko elämänsä velkaa takaisin maksaen. Saattaa olla, että yli 50 prosenttia kotitalouksien nettotuloista menee velan takaisinmaksamiseen ja lainalyhennyksiin.

Velkaantumista on ennaltaehkäistävä ja se tehdään parantamalla tietoa siitä, miten taloudellisesti kannattaa toimia oikein.

Vaikka Suomen rahoitusjärjestelmä on säilynyt vahvana ei se ole taannut kotitalouksien asemaa säilyvän samanlaisena. Velkaantuneisuus alkaa olla jo 130% kotitalouden tuloista, joten kaikki eläminen tapahtuu velaksi ja reippaasti.

Lähteet: